Kursy dla dzieci

Nasza szkoła oferuje dzieciom naukę języka obcego zachowując najwyższe standardy nauczania. Kursy dostosowane są do indywidualnych potrzeb, wieku i predyspozycji Słuchaczy. Podziału na grupy zaawansowania dokonuje Metodyk po uprzedniej rozmowie wstępnej oraz na podstawie testu gramatycznego.

Zajęcia są efektywne i dynamiczne, wykorzystujemy najnowsze podręczniki, zabawy edukacyjne oraz uwielbiane przez dzieci gry pamięciowe. Przeprowadzamy systematyczne testy podczas trwania kursu, na podstawie których monitorujemy postępy w nauce.

Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Pierwszy semestr trwa od października do końca lutego, a drugi od marca do czerwca. 

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 min. w siedzibie szkoły ACCENT, jak również w szkole, do której uczęszcza dziecko. Plan zajęć ustalany jest po konsultacji z rodzicami  na podstawie harmonogramu zajęc dzieci, bierzemy pod uwagę plan zajęć szkolnych i dodatkowych każdego ucznia.


Grupy wiekowe:

  • 6-7 lat
  • 8-9 lat
  • 10-12 lat

 

---

Chcesz zarezerwować miejsce na kursie? przejdz do formularza zgłoszeniowego.
W celu określenia szczegółów niezwłocznie skontaktuje się z Państwem przedstawiciel naszej szkoły.

Przejdz do formularza