Język francuski

Aby zapewnić Słuchaczom miejsce w odpowiedniej grupie, właściwej ich poziomowi zaawansowania i potrzebom przeprowadzany jest test, który pozwala określić rzeczywisty stopień znajomości języka.

Pamiętajcie! Wybierając właściwy poziom macie gwarancję nauczenia się czegoś nowego oraz uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Poziomy zaawansowania w języku francuskim:

PODSTAWOWY:

DEBUTANTS

 • Słuchacz rozpoczyna naukę języka francuskiego.
 • Uczy się formułować najprostsze zdania dotyczące sytuacji z życia codziennego, z zastosowaniem najprostszych struktur gramatycznych.

FAUX DEBUTANTS

 • Słuchacz utrwala zdobytą wiedzę z poziomu DEBUTANTS, uzupełniając braki w słownictwie.
 • Poznaje trudniejsze zagadnienia gramatyczne, stosuje je w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
 • Rozumie już wypowiedzi dotyczące życia codziennego dotyczące np. rodziny, najbliższego otoczenia, pracy, zainteresowań. 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY:

MOYEN

 • Słuchacz ćwiczy zdolność swobodnego komunikowania się, potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne i pisemne
 •  Poznaje bardziej zaawansowane struktury gramatyczne. Opisuje swoje doświadczenia i plany płynnie wykorzystując czas przeszły, teraźniejszy i przyszły.

INTERMEDIARE

 • Słuchacz potrafi radzić sobie bez problemu w większości sytuacji komunikacyjnych, formułując szczegółowe wypowiedzi, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.
 • Utrwala i wzbogaca słownictwo oraz struktury gramatyczne, by spontanicznie i swobodnie porozumiewać się w języku obcym w sposób poprawny gramatycznie.

ZAAWANSOWANY:

AVANCE

 • Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie może z łatwościa zrozumieć praktycznie wszystko co usłyszy, lub przeczyta.
 • Płynnie, spontanicznie i precyzyjnie wyraża swoje zdanie, stosując złożone wypowiedzi.
Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu