Język hiszpański

Aby zapewnić Słuchaczom miejsce w odpowiedniej grupie, właściwej ich poziomowi zaawansowania i potrzebom przeprowadzany jest test, który pozwala określić rzeczywisty stopień znajomości języka.

Pamiętajcie! Wybierając właściwy poziom macie gwarancję nauczenia się czegoś nowego oraz uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Poziomy zaawansowania w języku hiszpańskim:

PODSTAWOWY:

NIVEL ELEMENTAL

  • Słuchacz rozpoczyna naukę języka hiszpańskiego.
  •  Uczy się konstruowania prostych zdań, wyrażania swoich uczuć i poglądów.
  • Zaczyna formułować wypowiedzi i pytania z zakresu życia prywatnego oraz codziennych sytuacji.

NIVEL BASICO

  • Słuchacz utrwala zdobytą wiedzę.
  • Poznaje kolejne zagadnienia gramatyczne tj. czas przyszły oraz umiejętność sprawnego komunikowania się. 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY:

NIVEL MEDIO

  • Słuchacz wzbogaca wiedzę o nowe słownictwo oraz bardziej złożoną strukturę gramatyczną.
  • Zaczynają posługiwać się językiem w coraz bardziej naturalny sposób w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

ZAAWANSOWANY:

NIVEL AVANZADO

  • Słuchacz płynnie i spontanicznie posługuje się językiem  w każdej dziedzinie zycia.
  • Przygotowuje się do zdawania międzynarodowych egzaminów z języka hiszpańskiego.
Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu