Kursy egzaminacyjne

W ofercie naszej szkoły znajdują się kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge:

 FCE, CAE i CPE.

First Certificate in English - kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu FCE. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne organizatora egzaminu - University of Cambridge ESOL Examinations oraz egzaminy z poprzednich lat, tzw. past papers. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking) i pozwala uczniom gruntownie powtórzyć i poszerzyć znajomość zagadnień gramatycznych i słownictwa.

Intensywność: 2 razy w tygodniu po 60 minut 

-----

Certificate in Advanced English - kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CAE. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych, gdyż jest on prowadzony  w oparciu o wytyczne organizatora egzaminu - University of Cambridge ESOL Examinations oraz egzaminy z poprzednich lat, tzw. past papers. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking). W odróżnieniu od kursu FCE zagadnienia gramatyczne i leksykalne są bardziej zaawansowane. Uczniowie rozwijają bardziej zaawansowane techniki interakcyjne z uwzględnieniem zmian rejestru.

Intensywność: 2 razy w tygodniu po 60 minut 

-----

Certificate of Proficiency in English - kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CPE. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych gdyż jest on prowadzony jest w oparciu o wytyczne organizatora egzaminu - University of Cambridge ESOL Examinations oraz egzaminy z poprzednich lat, tzw. past papers. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking) i pozwala uczniom na zgłębienie subtelności językowych takich jak wyjątki od reguł gramatycznych, niestandardowe słownictwo i kolokacje. Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje specjalistyczne dziedziny, przygotowując do egzaminu zarówno językowo jak i merytorycznie.

Intensywność: 2 razy w tygodniu po 60 minut 

 

Termin spotkań ustalamy wspólnie z kursantami.

Kurs zakończony jest uzyskaniem CERTYFIKATU UKOŃCZENIA KURSU.

 

---

Chcesz zarezerwować miejsce na kursie? przejdz do formularza zgłoszeniowego.
W celu określenia szczegółów niezwłocznie skontaktuje się z Państwem przedstawiciel naszej szkoły.

Przejdz do formularza

Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu