Język niemiecki

Aby zapewnić Słuchaczom miejsce w odpowiedniej grupie, właściwej ich poziomowi zaawansowania i potrzebom przeprowadzany jest test, który pozwala określić rzeczywisty stopień znajomości języka.

Pamiętajcie! Wybierając właściwy poziom macie gwarancję nauczenia się czegoś nowego oraz uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Poziomy zaawansowania w języku niemieckim:

Podstawowy - Anfänger

 • Jst pierwszym etapem nauki języka niemieckiego.
 • Słuchacz uczy się budować proste zdania i wypowiedzi związane z życiem codziennym,wyrażać swoje potrzeby i uczucia, opowiadać o sobie i swoich bliskich, odpowiadać na proste pytania.
   

Średniozaawansowany - Mittelfortgeschrittene

 • Słuchacz potrafi torzyć spójne wypowiedzi ustne, lub pisemne, potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych w czasie podróży.
 • Potrafi płynnie rozmawiać i bez problemu porozumiewa się z innymi w szerszym zakresie tematów. Uczy się budowac bardziej złożone wypowiedzi.

Zaawansowany - Fortgeschrittene

 • Słuchacz potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczególowe, złożone wypowiedzi ustne i pisemne, ciągle poszerzając zakres swojego słownictwa.
 • Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich, edukacyjnych i zawodowych.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia oraz swoje plany.

Poziom Zertifikat Deutsch

 • To poziom, którego zadaniem jest przygotowanie Słuchacza do zdania egzaminu ZD.
 • Słuchacz uczy się poprawności gramatycznej oraz, by  jego wymowa była czysta i płynna 

Poziom Zentrale Mittelstufenprüfung

 • To bardzo wysoki poziom nauki języka niemieckiego,po jego ukończeniu Słuchacz będzie mógł podejść do egzaminu ZMP.   

Poziom Zentrale Oberstufenprüfung

 • To najwyższy poziom tzw. poziom biegłości. Po jego ukończeniu Słuchacz wyrazi swoje zdanie płynnie, nie mając żadnych problemów z wypowiedzią, zrozumieniem rozmówcy, czy pisaniem tekstów.
 • Słuchacz przygotowuje sie do zdania najbardziej zaawansowanego egzaminu jakim jest   Zentrale Oberstufenprüfung
Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu