Lektorzy

Zajęcia w Szkole Języków Obcych Accent prowadzą wykwalifikowani lektorzy języków obcych. Są to absolwenci Wydziałów Filologicznych Uniwersytetów. Kadra lektorska szkoły składa się z lektorów polskich z wyższym wykształceniem filologicznym oraz obcokrajowców (native speakers), posiadających wprawnienia metodyczne i pedagogiczne do nauczania swojego języka.

Dyrekcja szkoły dokonuje starannej selekcji swoich lektorów. Samo ukończenie studiów wyższych i zdobycie zawodu nauczyciela języka obcego nie gwarantuje, że dana osoba potrafi przekazać swoją wiedzę. Oprócz kwalifikacji zawodowych (tytuł magistra) liczy się osobowość lektora, a przede wszystkim otwartość, kreatywność i umiejętność motywowania uczestników kursu do nauki. Liczy się pasja i radość z postępów Słuchaczy. Dobry nauczyciel potrafi przelać swoją energię i zaangażowanie na kursantów.

Dzięki właściwemu doborowi lektorów atmosfera na zajęciach jest przyjazna i zachęcająca do nauki.

Nauczyciele motywują Uczniów do pracy poprzez dobór ciekawych, atrakcyjnych, zabawnych i pożytecznych materiałów, przede wszystkim przez wykorzystanie materiałów renomowanych wydawnictw takich jak: Oxford, Longman, Macmillan, Cambridge.

Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu