SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ACCENT

Nowoczesne metody nauczania
wprowadzamy innowacje

tablice interaktywne. 
sala multimedia z podłogą interaktywną

Dysponujemy nowymi  dużymi salami wyposażonymi w tablice interaktywne, dodatkowo oferujemy Państwu salę multimedialną dla dzieci z interaktywną podłogą do nauki języka angielskiego FunFloor. Podczas korzystania z interaktywnej podłogi dzieci angażują wszystkie zmysły czyli wzrok, słuch, dotyk, mowę co w połączeniu z ruchem sprawia, że metoda nauczania języka angielskiego jest niezwykle skuteczna i atrakcyjna. Wpływ tego rodzaju gier i zabaw na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest poparty pozytywną opinię psychologów. Najlepszą formą edukacji jest zabawa!

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

KLASOWA GALERIA 
OGLĄDNIJ FILMIK I SPRAWDŹ


JAK TO DZIAŁA?
TYLKO W NASZYM ODDZIALE W KOLBUSZOWEJ

Metoda TEDDY EDDIE

ACCENT jest akredytowanym centrum metody Teddy Eddie z wyłączna licencją na obszar Kolbuszowa i gmina Kolbuszowa , dlatego zalety tej metody masz szansę poznać tylko u nas.

Zastanawiasz się, czy zapisać dziecko na kurs Teddy Eddie? Zapoznaj się z cechami naszej metody! Obejrzyj video i dowiedz się jak wygląda nasz kurs Teddy Eddie.

Więcej o metodzie: edubears.pl 

Zapraszamy na lekcje pokazowe

Terminy: 28 czerwca i 29 czerwca godz. 17:00

Zapisy pod nr tel: +48 537 285 356, +48 17 250 63 33

Drogi Rodzicu – co powinieneś wiedzieć o naszych kursach angielskiego dla dzieci

Co to jest „Teddy Eddie”?

TEDDY EDDIE to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 – 7 lat. Jej głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki.

Jak wygląda i na czym polega kurs Teddy Eddie?

Realizacja każdej z Ksiąg TEDDY EDDIE przewidziana została na 60 spotkań od 35 do 55 minut. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Wyjątkiem jest tutaj poziom Teddy Eddie MINI przewidziany dla dzieci 2-letnich, gdzie zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 

LEKTORZY prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody, przeszkolonym przez Licencjodawcę.

Bardzo ważnym aspektem metody Teddy Eddie jest kontakt lektora z rodzicami, którzy mogą liczyć na:

   • lekcje otwarte;
   • maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu (opcjonalnie informacje na e-dzienniku);
   • regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci, udzielane po zajęciach;
   • pisemne raz w semestrze raporty o postępach dziecka.

Czy można/trzeba uczyć się z dzieckiem w domu? W jaki sposób można to robić?

Dzieci uzyskują lepsze rezultaty, jeżeli mają kontakt z językiem również w domu. W skład zestawu ucznia wchodzą płyty z nagraniami, z których dziecko powinno regularnie korzystać w domu. Efekty daje nawet samo bierne słuchanie płyty kilka razy w tygodniu. Dziecko w tym czasie może bawić się lub zajmować innymi czynnościami.

Zalecana i ważna dla dzieci jest też pomoc w zapamiętywaniu „tajnych słówek” (secret words).

Komponenty metody TEDDY EDDIE stwarzają wiele innych dodatkowych możliwości pracy z dzieckiem w domu. W Poradniku dla Rodziców znajdują się wszystkie teksty z kursu (historyjki, piosenki, wierszyki) oraz słownictwo z każdego rozdziału wraz z polskim tłumaczeniem. Jeżeli rodzic ma ochotę, może skorzystać z licznych pomysłów na użycie podręcznika, płyt oraz mini-zestawu z obrazkami do zabaw z dzieckiem. Wiemy z doświadczenia, że każdy przejaw zaangażowania rodzica w naukę dziecka ma ogromny pozytywny wpływ na wyniki nauczania. Nasi lektorzy chętnie pomogą w tym procesie, udzielą wsparcia i odpowiednich sugestii.

Od 2016 roku cały materiał Teddy Eddie dostępny jest też na Placu Zabaw, czyli na platformie edukacyjnej, dostępnej online, a wkrótce również w formie aplikacji mobilnej. Dzieci mogą grać na komputerach, tabletach, a nawet komórkach. Wszystkie gry są prawdziwie edukacyjne, pomagają dziecku jeszcze bardziej osłuchać się z naturalnym materiałem językowym poznawanym na zajęciach.

Rodzicu! Jak zaobserwujesz postępy dziecka?

Pierwszym naszym celem jest zadowolenie dziecka – żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem.

Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i czasami dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka czy demonstrowanie nabytych umiejętności znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa. Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymianie informacji i współpracy.

W Poradniku dla Rodziców rozpisany jest materiał nauczania – tam znajdą Państwo informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu.

Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów. Często jednak postępy dzieci są znacznie większe. Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, ilości lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru.

Pod koniec semestru otrzymają Państwo szczegółowy RAPORT O POSTĘPACH DZIECKA. Raport wypełnia lektor, biorąc pod uwagę:

   • stopień opanowania słownictwa;
   • stopień zgłębienia przerabianych tekstów;
   • umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania;
   • udział w grach i zabawach.

Podsumowując: Jaki jest więc kurs Teddy Eddie?

   • elastyczny – zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku (2-7 lat) i na różnym poziomie językowym
   • przyjazny – dzieci uczą się przez zabawę
   • ambitny – zawiera bogaty zasób słów, zwrotów i tekstów
   • skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu
   • bliski naturalnemu przyswajaniu języka, na tyle, na ile jest to możliwe w sali lekcyjnej i w ograniczonym czasie
   • prawdziwie komunikacyjny
   • wielopoziomowy – gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania
   • bogaty, co dotyczy zarówno materiału językowego, jak i zestawu ucznia
   • przyjazny rodzicom – zawiera poradnik dla rodziców oraz zapewnia bieżącą informację na temat kursu i postępów dziecka.

Kursy z Teddy Eddie jest więc kompleksową metodą, w której uwzględniony są:

– nauczyciel dostający doskonałe szkolenia, stały rozwój i wsparcie doświadczonych metodyków

– rodzic, który stale informowany jest o postępach dziecka, uczestniczy w jego rozwoju językowym i wspierany jest w tym, by mógł aktywnie pomagać dziecku w nauce

– szkoła jako jednostka organizująca kursy, która dostaje gotowe przepisy i wskazówki jak najlepiej zadbać o małego ucznia i rodzica – klienta, jak optymalnie zorganizować naukę i pilnować jakości zajęć

– i przede wszystkim uczeń – dziecko, które jest najważniejsze w tym procesie i poza wymiernymi postępami w znajomości języka angielskiego, musi się przy nauce dobrze bawić, by nauka języka kojarzyła się z przyjemnością

LEKCJI

KURSANTÓW

LEKTORÓW

LAT W BRANŻY

Bądźmy w kontakcie

Szkoła Języków Obcych ACCENT

 •  ul. Sienkiewicza 57/2, 39-300 Mielec
  Tel. +48 537 285 356, +48 17 250 63 33
 • ul. Obrońców Pokoju 7, 36-100 Kolbuszowa
  Tel. +48 537 285 356, +48 17 250 63 33

Email: szkolajezykowaccent@gmail.com